شتابدهی

مرکز روشا در دپارتمان شتابدهی ایده های جذاب و نوآورانه در حوزه کودک و نوجوان را مورد حمایت قرار می دهد و بستر های ارائه این ایده ها را در بازار مناسب خود فراهم می کند.

رویداد مقدماتی

شما فقط یک ایده دارید و هیچ فعالیت کلیدی خاصی برای ورود به بازار انجام نداده اید. ما در کنار شما هستیم تا ایده خود را تجاری سازی کنید.

مشاهده فرم

پیش شتابدهی

ایده شما تبدیل به طرح عملیاتی شده است و اکنون نیازمند یک منتور هستید تا با تولید محصول اولیه بازار و محصولتان را بسنجید.

مشاهده فرم

شتابدهی

طرح و ایده شما عملیاتی شده و امروز نیازمند توسعه کسب و کار و فروش و یا جذب سرمایه هستید.

مشاهده فرم

رویداد ملی

اگر دوست دارید در اولین رویدادی که برای حمایت از استارت اپ ها برگزار میشود شرکت کنید اطلاعات کسب و کارتان را ایجا وارد کنید.

مشاهده فرم

بازار دارایی های فکری

شما میتونید با ثبت ایده ،تیم، استارت اپ، و یا کسب و کارتون در این بخش عضو بازار دارایی های فکری باشید تا هرجایی که به کمک شما و تیمتون نیاز بود باهاتون تماس گرفته بشه.

مشاهده فرم