سفیران


در شهر خودتان، سفیر روشا باشید

سفیران

مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا با افتخار اعلام می دارد، زین پس برای تمام دغدغه مندان و علاقه مندان به حوزه استعدادیابی و استعدادپروری بخش ویژه "سفیران" را ایجاد کرده تا خدمات این مجموعه در گستره وسیع تری در اختیار همه افراد قرار گیرد. سفیران روشا ضمن مشارکت در این اقدام موثر و آینده ساز، نه تنها می توانند از خدمات مرکز روشا بهره برده، بلکه هدایای ارزشمندی نیز دریافت کنند.
مرکز روشا خود را در ارائه گزارش تغییرات و خدمات فرد معرفی شده مسئول می داند تا ایشان از فرآیند پیشرفت متقاضی با خبر شوند. همه پدران و مادران، معلمان و فرهنگیان عزیز، مسئولین، و هرکسی که به نوعی از استعداد خود با خبر بوده و در مسیر رشد استعدادش است میتواند سفیر روشا باشد.