پکیج های استعدادیابی

با هدف سنجش استعدادهای کودک و نوجوان با رویکرد ارزیابی چندوجهی و ارائه نیمرخ زندگی به شما کاربر محترم، در این بخش پکیج هایی در سه دسته سنی و با استفاده از معتبرترین آزمون های بین المللی در حوزه هوش، استعداد و تمرکز و توجه از دو وجه فرد و خانواده تهیه و تنظیم شده است و نتایج حاصل از این پکیج ها در قالب گزارش تفصیلی به شما ارائه خواهد شد.

پکیج استعدادیابی  ویژه 5 تا 11 سال تمام

پکیج استعدادیابی ویژه 5 تا 11 سال تمام

در این خدمت:
کلیه آزمون های استاندارد متناسب با شرایط سنی کودکان و نوجوانان 5 تا 11 سال تمام، به علاوه تحلیل مکتوب و معتبر زیر نظر اساتید هیئت علمی دانشگاه،یک جمع بندی با مهر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کلینیک روانشناسی به همراه یک مشاوره تلفنی چهل دقیقه ای توسط روانشناس و مشاور خواهید داشت.

6,870,000 ریال
مخاطب : 5-11 سالگی
نمایش آزمون
پکیج استعدادیابی ویژه 12 تا 15 سال تمام

پکیج استعدادیابی ویژه 12 تا 15 سال تمام

در این خدمت:
کلیه آزمون های استاندارد متناسب با شرایط سنی کودکان و نوجوانان 12 تا 15 سال تمام، به علاوه تحلیل مکتوب و معتبر زیر نظر اساتید هیئت علمی دانشگاه،یک جمع بندی با مهر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کلینیک روانشناسی به همراه یک مشاوره تلفنی چهل دقیقه ای توسط روانشناس و مشاور خواهید داشت.

8,270,000 ریال
مخاطب : 12-15 سالگی
نمایش آزمون
پکیج استعدادیابی  ویژه بالای 16 سال

پکیج استعدادیابی ویژه بالای 16 سال

در این خدمت:
کلیه آزمون های استاندارد متناسب با شرایط سنی بالای 16سال ، به علاوه تحلیل مکتوب و معتبر زیر نظر اساتید هیئت علمی دانشگاه،یک جمع بندی با مهر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کلینیک روانشناسی به همراه یک مشاوره تلفنی چهل دقیقه ای توسط روانشناس و مشاور خواهید داشت.

9,840,000 ریال
مخاطب : نوجوانان بالای 16 سال و کلیه بزرگسالان به ویژه کارمندان و کارفرمایان
نمایش آزمون