گالری تصاویر


حضور مجموعه روشا در هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در بوستان گفتگو

مشاهده تصویر

حضور مجموعه روشا در هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی در بوستان گفتگو

روشا در رادیو صبا

مشاهده تصویر

روشا در رادیو صبا

جلسه هم اندیشی با حضور مسئولان محترم شهرداری تهران و مدیران مجموعه روشا

مشاهده تصویر

جلسه هم اندیشی با حضور مسئولان محترم شهرداری تهران و مدیران مجموعه روشا

جلسه هم اندیشی با حضور مسئولان محترم شهرداری تهران و مدیران مجموعه روشا

مشاهده تصویر

جلسه هم اندیشی با حضور مسئولان محترم شهرداری تهران و مدیران مجموعه روشا

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

مشاهده تصویر

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

مشاهده تصویر

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

مشاهده تصویر

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

مشاهده تصویر

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

کلاسهای تابستانه روشا در حال ثبت نام...!

مشاهده تصویر

کلاسهای تابستانه روشا در حال ثبت نام...!

بازدید نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از مرکز روشا

مشاهده تصویر

بازدید نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از مرکز روشا

جلسه تعامل مرکز نوآوری با اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد

مشاهده تصویر

جلسه تعامل مرکز نوآوری با اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد

کانتر روشا در مجتمع کوروش مستقر شد

مشاهده تصویر

کانتر روشا در مجتمع کوروش مستقر شد

حضور دکتر علیرضا نبی کارآفرین و مدیر بنیاد خیریه نبی در روشا

مشاهده تصویر

حضور دکتر علیرضا نبی کارآفرین و مدیر بنیاد خیریه نبی در روشا

روشا در نمایشگاه کتاب تهران

مشاهده تصویر

روشا در نمایشگاه کتاب تهران

اولین همایش استعدادپروری روز گذشته برگزار شد

مشاهده تصویر

اولین همایش استعدادپروری روز گذشته برگزار شد

کتابها در انتظار رسیدن به دست شما!

مشاهده تصویر

کتابها در انتظار رسیدن به دست شما!