گالری فیلم ها


روشا در رادیو صبا

به نظرتون اینجا کجاست؟!

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

آموزش های کاربردی مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در مدارس تهران برای کودکان و نوجوانان و والدین

نظر والدین عزیز در ارتباط با اهمیت استعدادیابی و دلیل انتخاب مرکز روشا

اولین همایش بزرگ استعدادپروری مرکز روشا در دانشگاه تهران

کانتر روشا در مجتمع کوروش مستقر شد

میشه استعدادتو بغل کنی و بگی دوست خوب منی؟ (روشا در مجتمع کوروش)

روشا در نمایشگاه کتاب

استعدادت رو بازی کن

تبریک عید و عیدی روشا

معرفی روشا خانواده