رویداد های رایگان

درباره رویداد های رایگان


مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در راستای رسالت آگاهی بخشی و آموزشی خود محصولاتی را به صورت رایگان در اختیار عموم مخاطبان خود قرار داده است. در این بخش، مجموعه متنوعی از انواع محصولات قرار دارد.

رویداد ها