رویداد های رایگان

درباره رویداد های رایگان


مرکز رویش و شکوفایی استعداد روشا در راستای رسالت آگاهی بخشی و آموزشی خود محصولاتی را به صورت رایگان در اختیار عموم مخاطبان خود قرار داده است. در این بخش، مجموعه متنوعی از انواع محصولات قرار دارد.

رویداد ها


وبینار هوش هیجانی کودکان

در این وبینار درباره روش های تقویت هوش هیجانی کودکان صحبت خواهیم کرد و تکنیک هایی برای شناخت و مدیریت احساسات کودکان به والدین خواهیم گفت


به یاد داشته باشید:


"والدین نخستین آموزگاران و خانه، اولین مدرسه هر کودکی است."

مخاطبین:والدین