دوره های سرویس

تک جلسه توجه و تمرکز

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


تمرکز و توجه یکی از مولفه های بسیار مهم و حیاتی در زندگی انسان است. زیرا انجام درست و دقیق فعالیت ها وابسته به آن بوده و دستیابی به اهداف را ممکن می سازد. به زبان ساده می توان گفت فردی که تمرکز ندارد ممکن است حتی در انجام امور ساده زندگی خود با مشکل مواجه شود.

بسته ویژه تمرکز و توجه، طراحی شده در مجموعه روشا با هدف اصلاح و افزایش تمرکز و توجه کودکان می باشد که در برگیرنده مجموعه متنوعی از بازی و فعالیت های هدفمند و تخصصی است. طول مدت مورد نظر 5 جلسه است که چهار جلسه بازی درمانی و یک جلسه ارزیابی و مشاوره و ارائه گزارش پیشرفت فرد می باشد. پس از اعلام نظر مشاور پیرامون پیشرفت فرد، در صورت نیاز دورههای تکمیلی توصیه خواهند شد.

سوالات متداول مربوط به این دوره