دوره های سرویس

بسته کوچینگ یک ماهه روشایار (4 جلسه مشاوره حضوری)

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


کوچ، شما را از قبل میشناسد و با پرونده استعداد یابی و تصمیمات قبلی شما آشناست. کوچ، روانشناس با تجربه ای هست که با افراد مشابه شما همیشه در ارتباط بوده و میتواند تجربیاتش را با شما به اشتراک بگذارد.

بسته یکماهه کوچینگ شامل 4 جلسه بصورت هفتگی بوده و بصورت حضوری در مرکز استعدادیابی روشا انجام می گردد.

سوالات متداول مربوط به این دوره