دوره های سرویس

کتاب کسب و کار در نظم حقوقی کنونی

کتاب کسب و کار در نظم حقوقی کنونی

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


مولف : آقای دکتر جلال تیموری ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

با دیباچه آقای دکتر علیرضا نبی

سوالات متداول مربوط به این دوره