دوره های سرویس

جلسه مشاوره هدایت تحصیلی

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


این جلسه مشاوره مناسب دانش اموزان پایه نهم و در راستای انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه دوم طراحی شده است که با استفاده از نتایج آزمون های استعدادیابی و یا آزمون هایی که مشاوران مجموعه روشا توصیه می کنند بهترین انتخاب صورت گیرد.

سوالات متداول مربوط به این دوره