دوره های سرویس

کارگاه ترمی جادوی کلام (فن بیان کودکان)

کارگاه ترمی جادوی کلام (فن بیان کودکان)

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


کارگاهِ «بیان و بدن» بر «پرورشِ مهارتِ سخنوری»، «گفتارِ مـؤثر و هماهنگ»، «تقویت اندام گفتار به کمک تمریناتِ ریتمیک»، «بهبود وضعیتِ اختلالات گفتاری»، «ساخت و تقویتِ صدای دلخواه»، «تربیت حس» و «شناسایی مهارتهای غیر کلامی»، تمرکز دارد. هدف این کارگاهِ آموزشی علاوه بر پرورشِ فن بیان و زبانِ بدنِ هنرجو، آموزش او در راستای سلامت روان و افزایش مهارتهای ارتباط مؤثر و قدرت اعتماد به نفس است. هنرجو در این کارگاه می آموزد چگونه از راه ارتباطات کلامی و غیر کلامی، عمیق ترین احساسات خود را بروز داده، ناب ترین مفاهیم را منتقل کرده و به گونه ای مؤثر سخنرانی کند.
مدرس: 


♦ خانم پردیس آفرد

♦ مدرس دوره های فن بیان و اجرا برای کودکان و نوجوانانسوالات متداول مربوط به این دوره