دوره های سرویس

کارگاه ساخت عروسک نمایشی

کارگاه ساخت عروسک نمایشی

برای دوستان خود ارسال کنید

توضیحات


کارگاه ساخت عروسک نمایشی


یکی از هنرهای شیرین و دوست داشتنی عروسک سازی است که طرفداران بسیاری دارد.


حتما شما در دوران مدرسه، تئاترهای نمایش عروسکی را دیده اید. در این نمایش افراد سعی می کنند احساسات خود را از طریق عروسک ها به افراد انتقال دهند. برای اجرای این نمایش، افراد عروسک هایی را متناسب با شخصیت داستان که می تواند انسان یا حیوان باشد، را تولید می کنند و به صورت پشت پرده، دیالوگ های داستان را با تغییر صدا می گویند.

به افرادی که کنترل عروسک ها را پشت صحنه در اختیار دارند، عروسک گردان می گویند. این نمایش در آموزش مسائل به کودکان بسیار تاثیر گذار است و در مهد کودک ها از این نمایش خیلی استفاده می کنند.

در این دوره قصد داریم ساخت عروسکهای نمایشی و به نوعی القای احساسات مختلف در اجسام بی جان را با یکدیگر تمرین کنیم که کاری بسی لذت بخش است.


مدرس: 


♦ خانم فریما رضائیان پور

♦ دانش آموخته نمایش از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

♦ مدرس دوره های فن بیان و اجرا

♦ مسئول بخش روشاتاک

♦ گوینده رادیو جوان

سوالات متداول مربوط به این دوره