روشاپلن

درباره روشاپلن


دپارتمان روشاپلن با پشتوانه نتایج استعدادیابی و ارزیابی توانایی های فردی، خدمات مشاوره تحصیلی، هدایت تحصیلی، مشاوره های شغلی-تحصیلی را به عزیزان خانواده بزرگ روشا ارائه می دهد. رویکرد ارزیابی چندوجهی در استعدادیابی های انجام شده اطلاعات جامع و بسیار مفیدی در جهت ارائه بهترین مشاوره ها در اختیار متخصصین دپارتمان روشاپلن قرار می دهد.

دوره ها


جلسه مشاوره انتخاب رشته دانشگاه -مقطع کارشناسی (1401)

دپارتمان روشاپلن جلسه مشاوره ویژه ای را در راستای ارائه اطلاعات تخصصی و کامل پیرامون بهترین گزینه های تحصیلی به داوطلبین ورود به دانشگاه ترتیب داده است تا این عزیزان بتوانند با شناخت کاملی از خود و رشته های تحصیلی مناسب شان اقدام نمایند.

قیمت(ریال):2,670,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:داوطلبین ورود به دانشگاه

تک جلسه مشاروه تحصیلی-شغلی

بسیاری از افرادی که در حال انتخاب و یا تغییر شغل هستند این پرسش را در ذهن خود دارند که چه شغلی برای من با ویژگی های خاصی که دارم مناسب است؟ آگاهی به توانایی ها، ظرفیت ها و ویژگی های فردی و در راستای آن انتخاب شغل بهترین روش در این زمینه است.

قیمت(ریال):3,240,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:کلیه بازه های سنی

جلسه مشاوره هدایت تحصیلی

این جلسه مشاوره مناسب دانش اموزان پایه نهم و در راستای انتخاب رشته تحصیلی در دوره متوسطه دوم طراحی شده است که با استفاده از نتایج آزمون های استعدادیابی و یا آزمون هایی که مشاوران مجموعه روشا توصیه می کنند بهترین انتخاب صورت گیرد.

قیمت(ریال):2,670,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:دانش آموزان پایه نهم

بسته دوماهه مشاوره تحصیلی (حضوری)

بسته مشاوره تحصیلی حاضر زیر نظر متخصصین در این حوزه و با استفاده از نتایج استعدادیابی و آزمون های تکمیلی به دانش آموزان و داوطلبین ورود به دانشگاه ارائه می شود. از ویژگی های منحصر بفرد این بسته، برگزاری 16 جلسه 30 الی 40 دقیقه ای می باشد.

قیمت(ریال):1,920,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:کلیه بازه های سنی

بسته دوماهه مشاوره تحصیلی (غیرحضوری)

بسته مشاوره تحصیلی حاضر زیر نظر متخصصین در این حوزه و با استفاده از نتایج استعدادیابی و آزمون های تکمیلی به دانش آموزان و داوطلبین ورود به دانشگاه ارائه می شود. از ویژگی های منحصر بفرد این بسته، برگزاری 16 جلسه 30 الی 40 دقیقه ای می باشد.

قیمت(ریال):16,320,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:کلیه بازه های سنی

بسته مشاوره تحصیلی 4 ماه (حضوری)

بسته مشاوره تحصیلی حاضر زیر نظر متخصصین در این حوزه و با استفاده از نتایج استعدادیابی و آزمون های تکمیلی به دانش آموزان و داوطلبین ورود به دانشگاه ارائه می شود. از ویژگی های منحصر بفرد این بسته، برگزاری 32 جلسه 30 الی 40 دقیقه ای می باشد.

قیمت(ریال):32,640,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:کلیه بازه های سنی

بسته مشاوره تحصیلی چهارماهه (عیرحضوری)

بسته مشاوره تحصیلی حاضر زیر نظر متخصصین در این حوزه و با استفاده از نتایج استعدادیابی و آزمون های تکمیلی به دانش آموزان و داوطلبین ورود به دانشگاه ارائه می شود. از ویژگی های منحصر بفرد این بسته، برگزاری 32 جلسه 30 الی 40 دقیقه ای می باشد.

قیمت(ریال):27,740,000
تاریخ برگزاری:بدون محدودیت
مخاطبین:کلیه بازه های سنی